content_copy
info

Je hebt het minimaal aantal bereikt

Winkelwagen (0)

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 
1.Toepasselijkheid
1.1: Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, overeenkomsten en aanbiedingen van  Fotokaarten Carine
1.2: Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.
1.3: Alle rechten en aanspraken, zoals hier vermeld, gelden ook voor ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
1.4: Deze Algemene Voorwaarden respecteren de rechten van de klant die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst)
1.5: Fotokaarten Carine zal alles in het werk stellen om het geleverde product te laten beantwoorden aan de overeenkomst.
1.6: Identiteit webshopeigenaar: Fotokaarten Carine: Carine Annot, H. Polakstraat 15, 3354 AG Papendrecht, tel.nr 078-6510654 / 06-81491269, KvK-nr: 60461497, ingeschreven te Rotterdam, BTW-nr: NL149249263B01
 
2. Aanbiedingen / Prijzen / Betalingen
2.1: Alle aanbiedingen van Fotokaarten Carine zijn vrijblijvend en kunnen door ons weer op elk moment gewijzigd worden.
2.2: Aanbiedingen gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
2.3: Fotokaarten Carine kan niet aan aanbiedingen worden gehouden als de klant had kunnen begrijpen dat de aanbieding een duidelijke vergissing is.
2.4: Voor de gevolgen van druk- en typefouten aanvaardt Fotokaarten Carine geen aansprakelijkheid.
2.5: Alle prijzen zijn vermeld in euro`s inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Detaillisten en instellingen krijgen een gespecificeerde factuur.
2.6: Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de order en de aflevering, telt de ‘oude’ prijs. Betaling geschiedt altijd vooraf via iDeal, of een andere betaalmogelijkheid indien afgesproken.
 
3. Overeenkomst
3.1: Fotokaarten Carine beoordeelt speciale opdrachten op haalbaarheid en gewenst tijdpad. Uiteraard zal zoveel als mogelijk aan uw wensen voldaan worden.
3.2: Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie en betaling van uw bestelling op www.fotokaartencarine.nl tenzij andere afspraken gemaakt zijn wat betreft betaling.
3.3: Kleuren en afmetingen, kunnen licht afwijken van de geleverde fotokaarten. Het is geen aanleiding tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst; ieders beeldscherm heeft licht verschil in kleurweergave.
 
4. Levering
4.1: Wij streven de genoemde levertijden (1-3 werkdagen na betaling) na te komen. De door ons opgegeven levertijden zijn indicatief. Aan deze termijnen kunnen geen rechten worden ontleend.
4.2: Bij artikelen die niet voorradig zijn, zijn wij afhankelijk toeleveranciers. Overschrijding van de leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding of het recht uw bestelling te annuleren, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn langer wordt dan 15 werkdagen.
 
5. Persoonsgegevens 
Fotokaarten Carine zal de door de klant verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling. De verwerking van gegevens zal gebeuren in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
 
6. Herroepingsrecht
6.1 De klant heeft wettelijk het recht om binnen 14 werkdagen (een deel van) de geleverde artikelen zonder opgave van redenen te retourneren. Deze termijn begint vanaf het moment van aflevering. De klant is verplicht, voordat er wordt overgegaan tot terugzending, daarvan melding te maken bij Fotokaarten Carine.
6.2: Retourzending dient in originele verpakking verstuurd te worden, en in onbeschadigde staat verkerend. Als artikelen zijn beschadigd, vervalt het recht van ontbinding van de koop.
6.3: De retourzending komt voor rekening en risico van de klant.
6.4: Het herroepingsrecht geldt niet voor artikelen die met speciale wensen op maat gemaakt zijn.
6.5: Met inachtneming van bovenstaande draagt Fotokaarten Carine er zorg voor dat binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending het volledige aankoopbedrag wordt terugbetaald aan de afnemer, met uitzondering van de verzendkosten.
 
7. Garantie
7.1: Fotokaarten Carine  garandeert dat de geleverde artikelen voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur.
7.2: Van de klant wordt verwacht dat geleverde artikelen bij ontvangst worden gecontroleerd. Als blijkt dat de aflevering niet in orde is, dient de klant (vóórdat wordt overgegaan tot terugzending aan Fotokaarten Carine, dat te melden per mail, uiterlijk binnen drie werkdagen, onder vermelding van factuurnummer, datum en uitleg waarom het artikel niet voldoet. De retourzending moet in originele verpakking plaatsvinden en met de artikelen in onbeschadigde staat.
7.3: Artikelen die op maat gemaakt zijn, artikelen uit de categorie ‘op=op’ en de categorie ‘aanbiedingen’ kunnen niet geretourneerd worden.
7.4: Als de klachten gegrond worden bevonden door Fotokaarten Carine zal het artikel kosteloos vervangen worden.
 
8. Overmacht
8.1 Fotokaarten Carine  is niet aansprakelijk als orders niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
8.2: Fotokaarten Carine behoudt in gevallen van overmacht het recht om, door middel van schriftelijke mededeling, bestellingen op te schorten of geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
8.3: Onder overmacht valt iedere tekortkoming door omstandigheden zoals vertraging of foute levering door toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer, vervoersmoeilijkheden, ziekte van medewerkers.
  
9. Rechten 
Op alle rechten, plichten, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 
10. Alle rechten voorbehouden
Niets van deze website, afbeeldingen en ontwerpen van kaarten of andere producten van Fotokaarten Carine mag nagemaakt, gekopieerd, opgeslagen of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming.
 
11. Andere Voorwaarden
Naast deze voorwaarden zijn de Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkelorganisatie van toepassing.